Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Panel klienta

Formularz kontaktowy

Szybki kontakt

 • Biuro:
  ul. Żeromskiego 1-2
  80-319 Gdańsk
 • Telefon:
  tel. 554-42-19
  fax. 552-28-65
DO POBRANIA

 

Przydatne akty prawne:

 

 • USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - po nowelizacji 2015r. (pobierz)
 • USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (pobierz)
 • USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. (pobierz)
 • USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. (pobierz)
 • USTAWA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. (pobierz)
 • KODEKS CYWILNY - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (pobierz)
 • PRAWO BUDOWLANE - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (pobierz)
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - z dnia 12 kwietnia 2002 r. (pobierz)